Rehabilitacja


Rehabilitacja

– stanowi integralną część procesu terapeutycznego. Jest kompleksowym działaniem na rzecz pacjenta, która ma na celu przywrócenie możliwie pełnej i maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej a co za tym idzie równowagi organicznej. W naszym ośrodku znajdą państwo salę gimnastyczno – treningową wyposażoną w sprzęt i przyrządy umożliwiające usprawnianie ruchowe, treningi koordynacyjno – równoważne jak i treningi siłowe. W przebiegu usprawniania często niezbędnym elementem są zabiegi fizykoterapeutyczne. Sala fizykoterapii wyposażona w wygodne leżanki oraz sprzęt niezbędny do przeprowadzania zabiegów ułatwiają nam pracę m.in. w trakcie toczących się procesów zapalnych, ale i przy wzmacnianiu siły mięśniowej czy też gojeniu ran czy złamań. Stanowiska do masażu i terapii manualnej wyposażone w wygodne stoły rehabilitacyjne z automatyczną zmianą wysokości zapewniają każdemu pacjentowi wygodę i komfort. Dodatkowo stanowiska wyposażone są w sprzęt ułatwiający lokomocję oraz pionizację po wykonanym zabiegu.
Sprawdź także: Cennik rehabilitacji