Rehabilitacja dzieci i młodzieży


Rehabilitacja dzieci i młodzieży

– jest bardzo ważną częścią pracy naszego zespołu. Rozwijająca się komputeryzacja, długie przebywanie w pozycji siedzącej w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, mała aktywność fizyczna lub ukierunkowana monotematycznie. Coraz większa część dzieci dotknięta jest wadami postawy w różnym stopniu zaawansowania. Terapia i profilaktyka wad postawy prowadzona w naszym ośrodku ma na celu korekcję jak i naukę prawidłowych nawyków ruchowych. Coraz liczniejsza grupa dzieci uskarża się na bóle głowy, co niejednokrotnie ciężko potwierdzić w badaniach diagnostycznych i laboratoryjnych, przez co dzieci odbierane są za mało wiarygodne. Zajęcia prowadzone w naszym ośrodku z równoczesnym zaangażowaniem dzieci i rodziców dają bardzo duże szanse korekty wad postawy. W przypadku, gdy stwierdzona jest wada postawy u dziecka, bardzo ważne jest jak najszybsze podjęcie działań terapeutycznych.

W trakcie zajęć dzieci są korygowane, a co najważniejsze uczone postępowania zapobiegającemu pogłębianiu się wady oraz zapobieganiu powstawania nowych. U dzieci uprawiających sporty podejmujemy analizę ruchów obciążających układ ruchu i dobieramy terapię / profilaktykę w taki sposób, aby równoważyć napięcia mięśniowe zapobiegając powstawaniu przeciążeń. Podczas treningu dzieci spędzają swój wolny czas aktywnie i zdrowo, jednocześnie zachęcane są do kontynuowania ćwiczeń oraz prawidłowo ukierunkowanej aktywności fizycznej i poprzez zrozumienie mechaniki swojego ciała chętnego utrzymywania prawidłowej postawy.
Sprawdź także: Cennik rehabilitacji