Rehabilitacja wizyty domowe


Rehabilitacja w domu pacjenta

- przewidziana dla pacjentów leżących bez możliwości lokomocji oraz ze znacznymi utrudnieniami w poruszaniu się. W zakresie rehabilitacji domowej plan usprawniania dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb pacjenta, ułożenie planu możliwe jest po wizycie diagnostycznej w miejscu przebywania pacjenta. Celem rehabilitacji domowej jest przywrócenie możliwie pełnej i maksymalnej sprawności fizycznej oraz psychicznej chorego. Terapia jest niezbędna ze względu na możliwość poprawy stanu zdrowia oraz rewitalizacji pacjenta, który dzięki działaniom fizjoterapeutycznym odzyska energię oraz siłę do prawidłowego funkcjonowania. Rehabilitacja domowa jest dążeniem do utrzymania jak najdłuższej samodzielności oraz sprawności pacjenta. Terapia pacjentów przewlekle leżących i wymagających stałej opieki jest odciążeniem dla opiekunów. Bardziej sprawny pacjent lepiej współpracuje, a tym samym mniej obciąża osobę sprawującą opiekę. Domowa opieka fizjoterapeutyczna stanowi profilaktykę odleżyn, obrzęków, atrofii mięśniowej. Rehabilitacja pomaga utrzymać prawidłowe zakresy ruchomości stawów, pomaga utrzymać prawidłową pracę układu oddechowego oraz pokarmowego, zapobiega pogłębianiu się chorób układu krążenia.